İstatistik ve Biyoistatistik Danışmanlık hizmetlerimiz;

  • SPSS programı ile İstatistik analiz
  • SPSS programı ile Biyoistatistik analiz
  • Güç analizi (power analizi)
  • Örneklem genişliği belirlenmesi,
  • Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları,
  • tez, bilimsel çalışmaların SPSS programı veya diğer programlar ile istatistik analizleri başlıca danışmanlık hizmetlerimizdir;

İstatistik analiz yazılım programlarımız
SPSS, R,Minitab, SAS,Python,S-Plus,WinBUGS, GPower, GraphPad ve Medcalc programlarının en son sürümleri ile ticari analiz yapma yetkisine sahibiz.

İstatistik analiz için lütfen başvurun