Araştırma: İlgilenilen konuya ilişkin sorunların saptanması, çözüm yollarının planlanması, uygulamaya konulması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik çalışmadır. Buna göre, Araştırmada amaç ve konu, zaman/maliyet kısıtları gözetilerek belirgin ve sınırlı olmalıdır İstatistiksel analizler birçok bilimsel çalışmada (istatistik, tıbbi istatistik, Anket analizi vb), araştırmanın en önemli aşamasını oluşturmaktadır.

Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için hangi şartlarda hangi analiz yöntemlerinin kullanılıyor olduğunu bilmek çok önemlidir.  Uygun olmayan bir yöntem seçimi verilerin hatalı yorumlanmasına neden olacaktır. Doğru istatistik analiz yöntemi ve metodu seçiminde ne yapmak istediğinizi bilmeniz önemli olduğu gibi, veri tipinize göre yöntem seçiminiz de çok önemlidir. Aşağıda İstatistik analiz süreci konusunda bilgi sunuldu.

İstatistik Analiz Süreci

1. Planlama

Akademik ve bilimsel araştırmaların planlama aşamasında biyoistatistikci.com ekibi olarak sizlerin yanında yer almaktayız. Araştırma sorularının ve hipotezlerinin oluşturulması sürecinde, güç analizi (power analizi) ile örnek genişliğinin belirlenmesinde, etik kurul raporlarının oluşturulmasında, veri toplama, veri girişi ve veri analizi hizmetleri sunmaktayız.

Planlama süreci araştırmacıların en çok yardıma ihtiyaç duyduğu süreçlerin başında gelmektedir. Örneklem genişliği belirleme, belirlenen örnek genişliğine göre gruplara atama yöntemleri (randomizasyon teknikleri) sürecinde sizlere çözüm üretmekteyiz.

2. İstatistik Veri Analizi Süreci Danışmanlık Hizmeti

Veri girişi tamamlandıktan sonraki adım hipotezlerin test edilmesidir (İstatistik analiz). Veri analizi sürecinde kullanılacak istatistiksel analiz yöntemlerine ait tüm varsayımlar (normallik testi, varyansların homojenliği, çoklu bağlantı problemi gibi) incelenir. İncelenen varsayımların ardından parametrik yöntemler (ANOVA, t testi, eşli örnekler t testi (paired t), ANCOVA, MANOVA gibi) ile parametrik olmayan yöntemler (Mann Whitney U testi, Wilcoxon testi, Kruskal Wallis testi, Friedman testi gibi) uygun ön şartlar doğrultusunda uygulanır.

Veri analizi sürecinde sizlerin isteklerinin yanında on yıllarca süre gelen tecrübemiz ile isteklerinize ilave olarak hangi testlerin yapılacağı ve hangi konulara değinilmesi gerektiği noktasında da sizlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

3. Raporlama ve Veri Görselleştirme Danışmanlık Hizmeti

Veri analizi sonuçlarının uygun analiz programları kullanarak (IBM SPSS, Minitab, R Project, IBM SPSS AMOS, LISREL, XLStat, SAS) tez formatı ve makale formatına uygun olarak (Word formatında) hazırlıyoruz. Uluslararası akademik camia tarafından kabul görmüş ileri düzey raporlama teknikleri ile sunmuş olduğumuz bu danışmanlık hizmeti içerisinde veri görselleştirme de önemli bir yer tutmaktadır.

Veri analizi sürecinde kullandığımız lisanslı programlarımız IBM SPSS, Minitab, LISREL,AMOS programları ile sizlere profesyonel hizmet sunmaktayız.

Tez ve makaleniz için profesyonel destek almak için tıklayınız