Güç analizi örneklem büyüklüğü nasıl hesaplanır ?

Her çalışmanın veriye ihtiyacı vardır, soru ne kadar veriye ihtiyaç olduğudur. Güç analizi kullanarak örneklem büyüklüğünün belirlenmesi, bu sorunun çözülme sürecidir ve aynı zamanda Etik komitelerin çalışmaya verecekleri onay için de önemli bir konudur. Güç analizi bir çalışmada gerekli minumum sayıda deneğin hesaplanması için kullanılan yöntemlerden birisidir.

İstatistiksel test için, örnek büyüklüğü; istatistiksel güç, etki boyutu ve anlamlılık düzeyinden hesaplanır. Çalışmanızın bu dört bileşeninin her biri – örneklem büyüklüğü diğer üçünün istatistiksel güç, etki büyüklüğü ve anlamlılık seviyesi bir fonksiyonudur.

Özellikle, çalışmanızın etki büyüklüğü size belirli bir ilişkinin gücünü veya önemini söyler. Tipik olarak 0.80 olan güç aslında tip II hata yapma olasılığının düzeyidir.

Güç analizi (örneklem sayısının belirlenmesi) bilimsel araştırmalar için özellikle Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu onaylarının zorunluluk haline gelmesinden sonra önemi fark edilmiş bir bir konudur.
Bir çalışmanın planlanma aşamasında yeterli büyüklükteki örneklem genişliğini tahmin etmek gerekir. Gereğinden küçük örnekle çalışmanın sonucu fark bulunabilecek bir araştırmada anlamlı farkı bulamamak bir önemli bir sorundur. çalışma öncesi (priori) veya çalışma sonrası (Post hoc) güç analizi hizmetlerimizden yararlanmak için lütfen tıklayınız.