Normallik Testleri ve Önemi

Bir verinin düzgüsel dağılıma uygunluğunun araştırılması devamında verinizin hangi teste doğal olarak olacağına karar vermeniz için dirimsel öneme haizdir. Örneğin :

 

Eğer veriniz normal dağılıma haiz ise;
Kullanacağınız kontrol tipi parametrik bir test olmalıdır (independent t testi , Anova …)

 

Eğer veriniz düzgüsel dağılımdan sapmalara sahip ise ;
Bu sefer uygulayacağınız kontrol parametrik olmayan bir kontrol olmalıdır (Mann Whitney U, Kruskal Wallis testi …)

 

Spss ‘de Bu önemli testi iyi mi yapacağız düzgüsel testini SPSS 2 şekilde sınayabilir. Mevzuda uzman değilseniz ve çok detaylı bir araştırma yapmıyorsanız esasında hangisini seçtiğiniz sonucu ciddi anlamda değiştirmez

 

Bu testler :

 

Shapiro-Wilk testi
Kolmogorow-Smirnov
Spss de Normallik Testleri