Bağımsız iki örneklem ortalamalarının karşılaştırılması için kullandığımız test t testidir.  
İstatistikte Test Seçimi

 

Çalışmanızda iki bağımısız grubunuz var ve bu gruplar parametrik test koşullarını sağlıyor ise başvuracağınız test Student t testi (independent sample t testi) olmalıdır. Teste karar vermeden önce mutlaka bağımsız iki örnekleminizin olduğundan ve bunlarında normal dağılım koşullarını sağladığını kontrol etmeyi unutmayın.

 

(Not: Merkezi limit teoremi bakış açısından yaklaşmak isterseni örneklem büyüklüğünüzün 30 dan büyük olması normallik koşulunu ortadan kaldırmaktadır. Fakat bazı bilim insanları Merkezi limit teoremi ile parametrik teste karar verilmesi konusunda fikir ayrılığına sahiptir.)

 

Aşağıda Student t testinin spss de nasıl yapılacağına dair bilgi içeren bir video paylaştım.