Varyans analizi iki ya da daha fazla gruba ait ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı ile ilgili hipotezleri test etmek için kullanılmaktadır. İki grubun ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı t testi kullanılarak incelenebilirdi. Eğer ikiden fazla grubun ortalamaları karşılaştırılacak ise F Testi diğer bir ismiyle Varyans Analizi (ANOVA, Analysis Of Variance) uygulanır. İkiden fazla grubun ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test eden F testinin hipotezi aşağıdaki gibidir.

 

H0 : µ1 = µ2 = µ3 = …………… = µN     ortalamalar arasında fark yoktur.

H1 :  Ortalamalardan en az ikisi arasında anlamlı fark vardır.

 

  • Anova testini Ne zaman kullanırız?

– Ortalamalar arasında fark olup olmadığına bakmak istediğimizde

– Sürekli bir ölçüm (continuous data) ve 2 ya da daha fazla grubumuz olduğu zaman

  • Anova Testinin varsayımları nerlerdir ?

– Varyansların Homojen olması

– Değişkenlerin normal dağilıma sahip olması

 

ANOVA bize grupların birbirinden farklı olup olmadığı bilgisini verir ama hangi grupların birbirinden farklı olduğu bilgisini vermez!!!

 

Hangi grupların birbirinden farklı olduğuna bakmak için Post-hoc karşılaştırmalar yaparız.

 

Not: ikili grup karşılaştırmalarını student t testi veya mann whitney u testi gibi iki ortalama/medyan arasındaki farka bakan testlerle yapılması hata oranımızı yükselteceğinden dolayı yapılmamalıdır. Bunun yerine LSD, Benferroni ve aşağıdaki SPSS post-hoc (test sonrası) ekranında görülen testlerden birisi seçilmelidir.

Varyans analizi ve daha ileri analizleri hakkında detaylı bilgi için Varyans Analizi sunumundan da yararlanabilirsiniz.

 

Spss de Anova testinin nasıl yapıldığına dair videomuz;