Anket analizlerinde bir ölçek (test) uygulamalarına sıklıkla rastlanmaktadır.

 

Anketlerde yer alan ölçeklerin matematiksel ya da mantıksal algoritmalar kullanılarak ne kadar geçerli ve güvenir ölçümler yaptıklarını saptamak mümkündür:

 

Ölçüm

    Araştırma konusu ile ilgili sayısal değerleri elde etme işlemidir.

Ölçek

    Sayısal değerler elde etmek için kullanılan araç ya da gereçlerdir.

Ölçeklerin amaçları;

Motivasyon,

Başarının değerlendirilmesi,

İlerleme,

Sınıflama,

Tanı,

Yönerge,

Not verme,

Kestirim, Program değerlendirilmesi ve Yetenek belirleme

 

Geçerlilik

Bir test ölçmek istediği özelliği doğru ve diğer özelliklerle karıştırmadan ölçüyor ise bu testin geçerli olduğu söylenir. Geçerli bir testte bulunması gereken önemli bir özellik, testin güvenilir olmasıdır

 

Güvenirlik

Bir ölçüm sürecinde, ölçüm işleminin tekrarlanabilirliği ya da tekrarlardaki tutarlığıdır.