İstatistik biliminin Tıp, Sağlık, Diş hekimliği vb bilimlerde yapılacak çalışmaların  planlanması ve çalışma bulgularının değerlendirilmesi için istatistiksel yöntemleri kullanan, bu süreçlere yönelik yeni istatistiksel yöntemler geliştiren ve bulan bilim alanıdır.

İstatistik :

Herhangi bir konuyu bilimsel açıdan incelemek amacıyla çalışmanın planlanması, verilerin toplanması, değerlendirilmesi (düzenlenmesi, özetlenmesi ve analiz edilmesi) bir karara varılması ve çıkarımlar yapılmasına imkan tanıyan bilim dalıdır

Biyoistatistik :

Teorik istatistikçiler tarafından her yıl yüzlerce yeni istatistik yöntem geliştirilmektedir. Bu yöntemlerin kullanılabilirliği, gerçek verilerde varsayımlarının tutarlılığı, gerçek biyolojik verilere uygunluğu ancak Biyoistatistik dalında yapılan çalışmalarla mümkün olabilmektedir.

Amaç, verilerini canlılar üzerinden toplayan farklı meslek dallarında (Biyoloji, Veterinerlik, Tıp, Tarım, Beden Eğitim vb bilim dalları) yapılan araştırmaları bilim dalına özel geliştirilmiş istatistik yöntemlerle analiz edebilen

Ekonometri :

Ekonomik süreçler için istatistiksel yöntemleri uygulayan ve yöntemler geliştiren bilim dalıdır.