Bağımsız parametrik koşulları sağlamayan (normal dağılım göstermeyen gruplar) iki grupta ortalamalarının karşılaştırılması için kullandığımız  test Mann Whitney U testidir.
İstatistikte Test Seçimi

 

Çalışmanızda iki bağımısız grubunuz var ve bu gruplar parametrik test koşullarını sağlamıyor ise başvuracağınız test  Mann Whitney U testidir. Teste karar vermeden önce mutlaka bağımsız iki örnekleminizin olduğundan ve bunlarında normal dağılım koşullarını sağlamadığını kontrol etmeyi unutmayın.

 

Aşağıda Mann Whitney U testinin spss de nasıl yapılacağına dair bilgi içeren bir video paylaştım

 

https://youtu.be/iGXsD0ETsJ0