1000’e yakın öğrenci, uzman ve akademisyenin %100 memnuniyetle hizmet aldığı biyoistatistikci.com en uygun ve doğru istatistik analizleri uygulayarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

Her tez ve çalışma metodolojisi bir veri analizi planı gerektirir. Plan kritiktir çünkü okuyucuya araştırma hipotezlerinin her birini incelemek için hangi analizin yapılacağını söyler. Veri planında, seçilen gerçek analitik stratejiye ek olarak veri temizliği, dönüşümler ve analizlerin varsayımları ele alınmalıdır.

İstatistik çözümleri, nicel veri analizi planınızın geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Veri analizinizi aşağıdaki yaklaşımlar ile inceliyoruz

  • Araştırma sorularınızı ve boş / alternatif hipotezleriniz üzerinde konuşuyoruz.
  • Veri analizi planlamanızı yapıp; araştırma sorularını ve istatistiklerin varsayımlarını ele almak için özel istatistikler belirtmek ve bunlara uygun istatistikler yöntemlere karar veriyoruz.
  • Örnek büyüklüğünüzü / güç analizi kontrol ediliyor.
  • Veri analizi planınızı uyguluyoruz.

Biyoistatistik.com adresinden alabileceğiniz danışmanlıklardan bazıları;

tez veya bilimsel makaleler için temel istatistik analizleri (tanımlayıcı istatistikler)

Tez ve bilimsel makaleler için Anket analiz (Anket ölçek analizleri, Faktör analizi, yapısal eşitlik modelleri, Ölçek geliştirme, …)

Makale ve tezler için SPSS, STATA, R vb programlar ile istatistik analizleri (Student t testi, Ki kare, Mann Whitney U testi, ANOVA, Kruskal Wallis, Pearson korelasyon,….)

Bilimsel makale ve tezler için SPSS, R, SAS, Medcalc programları İleri istatistik analizleri (meta analizi ,Survival, Lojistik regresyon, MANOVA, ANCOVA,….)

Bahsi geçen tüm analizler konusunda danışmanlık için tıklayın