Bir bilimsel çalışma, makale, tez vb akademik çalışmalarda; Veri Analizi ;
  • Öncelikle hipotezlerin belirlenmesi gerekir
  • Anket, deney, ölçüm ve ölçek gibi uygulamalarla verinin elde edilmesi
  • Verinin excel, Spss, Stata, Statistica, R gibi programlara girilmesi
  • Tabloların oluşturulması
  •  Hipotezler doğrultusunda çıkarımsal istatistatistiklerin hesaplanması
  • Son olarakta bulguların tartışılması
aşamalarından oluşur. Aşağıda Veri Analizi konusu ile ilgili kaynakların yer aldığı bir makale paylaştım incelenmesi faydalı olabilir: http://pegemindeks.net/index.php/Pati/article/viewFile/1652/1161