Tanımlar

İstatistik :

Herhangi bir konuyu bilimsel açıdan incelemek amacıyla çalışmanın planlanması, verilerin toplanması, değerlendirilmesi (düzenlenmesi, özetlenmesi ve analiz edilmesi) bir karara varılması ve çıkarımlar yapılmasına imkan tanıyan bilim dalıdır

Biyoistatistik :

İstatistik biliminin Tıp, Sağlık, Diş hekimliği vb bilimlerde yapılacak çalışmaların  planlanması ve çalışma bulgularının değerlendirilmesi için istatistiksel yöntemleri kullanan, bu süreçlere yönelik yeni istatistiksel yöntemler geliştiren ve bulan bilim alanıdır.

Ekonometri :

Ekonomik süreçler için istatistiksel yöntemleri uygulayan ve yöntemler geliştiren bilim dalıdır.

Tanımlayıcı İstatistikler :

İstatistiğin temel amaçlarından biri veri setinin özelliklerini tanımlamaktır ve ya veriyi özetlemektir. Bu tanım paralelindeki alanlar tanımlayıcı istatistiğin alanıdır.

Çıkarımsal İstatistik :

Daha az sayıda gözlem (örnekleme) üzerinde çalışılması ve örneklemden elde edilen bulgularların popülasyona genellenmesi çıkarımsal istatistiğin konusudur.

Parametre / istatistik : 

Popülasyonu tanımlamak için kullanılan ölçülere parametre, örneklemi tanımlamak için kullanılan ölçülere ise istatistik denir.

Ölçme / Ölçek : 

Araştırma konusu ile ilgili sayısal değerler elde etme işlemine ölçme (measurement), sayısal değerler elde etmek için kullanılan belirli bir birimde derecelendirilmiş araç ya da gereçler ölçek (scale) denir. Örn: tartı, mezura,..

Örnekleme Hatası : 

Aynı popülasyondan çekilen farklı bağımsız örneklemlerden elde edilen bir örnek istatistiğindeki değişimdir.

Yanlılık, Kesinlik ve Doğruluk ölçüleri ile hesaplanır.