Anasayfa » Güç Analizi

Güç Analizi

Güç Analizi (power analizi)

Her çalışmanın veriye ihtiyacı vardır, soru ne kadar veriye ihtiyaç olduğudur. Bir güç analizi kullanarak numune büyüklüğünün belirlenmesi, bu sorunun çözülme sürecidir ve Etik komiteleri onayı için önemli bir konudur. 

Güç Analizi.   Belirli bir istatistiksel test için, örnek boyutu istatistiksel güç, etki boyutu ve anlamlılık düzeyinden hesaplanır. Yani, çalışmanızın bu dört bileşeninin her biri – yani örneklem büyüklüğü, istatistiksel güç, etki büyüklüğü ve anlamlılık seviyesi – diğer üçünün bir fonksiyonudur. Özellikle, çalışmanızın etki boyutu size belirli bir ilişkinin gücünü veya önemini söyler. Tipik olarak .80 olan güç, betadan farklı bir tip II hata yapmama olasılığıdır.

Ücretsiz Kaynaklar.   Numune büyüklüğünün belirlenmesini kolaylaştırmak için ekibimiz ekteki sunumları incelemenizi önermektedir. Ayrıca güç analizi danışmanlığı almak için lütfen tıklayınız

Güç analizi (örneklem sayısının belirlenmesi) bilimsel araştırmalar için özellikle Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu onaylarının zorunluluk haline gelmesinden sonra önemi fark edilmiş bir bir konudur. Bir çalışmanın planlanma aşamasında yeterli büyüklükteki örneklem genişliğini tahmin etmek gerekir. Gereğinden küçük örnekle çalışmanın sonucu fark bulunabilecek bir araştırmada anlamlı farkı bulamamak bir önemli bir sorundur.çalışma öncesi (priori) veya çalışma sonrası (Post hoc) güç analizi hizmetlerimizden yararlanmak için tıklayınız.

Güç analizi konusunda sunumlar için tıklayınız.