Anasayfa » İstatistiksel Veri Analizi Hizmeti

İstatistiksel Veri Analizi Hizmeti

İstatistik verileri toplama ve toplanan verileri düzenleme, analiz etme, yorumlama, objektif ve doğru kararı verme ile ilgili bilimsel teknik ve metotlar geliştiren ve uygulayan bir bilim dalıdır. Bu nedenle hangi alanda olursa olsun tüm araştırıcılar istatistik teknik ve yöntemlerini en azından tanımak ve belirli ölçüde bilmek zorundadır.


Profesyonel istatistik danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.


Araştırma: İlgilenilen konuya ilişkin sorunların saptanması, çözüm yollarının planlanması, uygulamaya konulması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik çalışmadır. Buna göre, Araştırmada amaç ve konu, zaman/maliyet kısıtları gözetilerek belirgin ve sınırlı olmalıdır İstatistiksel analizler birçok bilimsel çalışmada (istatistik, tıbbi istatistik, Anket analizi vb), araştırmanın en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için hangi şartlarda hangi analiz yöntemlerinin kullanılıyor olduğunu bilmek çok önemlidir.  Uygun olmayan bir yöntem seçimi verilerin hatalı yorumlanmasına neden olacaktır. Doğru istatistik analiz yöntemi ve metodu seçiminde ne yapmak istediğinizi bilmeniz önemli olduğu gibi, veri tipinize göre yöntem seçiminiz de çok önemlidir. Bu iki parametreye yani amacınıza ve veri tipinize uygun en sık kullanılan istatistiksel analizlerin bir listesini linkte bulabilirsiniz.